Fylkeskommunen er et organ mellom staten og kommunen.