fylkeskommune er en folkevalgt regional myndighet som ivaretar enkelte offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor