Indre Finnmark Tingrett er førsteinstansdomstol for Nesseby, Tana, Karasjok, Porsanger og Kautokeino kommuner.
Tinghuset er lokalisert til Tanabru.