Velkommen til dette wikikurset


external image wiki02.jpgLæreplanene forutsetter at elevene skal bruke og få kompetanse i ulike digitale skrive- og produksjonsverktøy. De fleste har noe erfaring med wikipedia, nettleksikonet som skrives og oppdateres av brukerne. Hva om du sammen med elevene kunne bruke denne wikipediateknologien i dine fag?
Den bærende ideen for wikiteknologien er at flere personer kan jobbe med de samme tekstene og utvikle dem. Med andre ord er det et verktøy for kollektive prosesser. Mange fag har ikke lærebøker og mange av dere har gjennom årene produsert ulike læremidler på egen hånd. Slik kan en wiki være et velegnet verktøy til å organisere og presentere læremidler som en selv produserer.

I dette kurset vil du lære følgende:


Hvilket wikiverktøy skal vi bruke?

Hvordan opprette en wiki?

Hvilke innstillinger bør jeg gjøre?

Hvordan utformer jeg wikien?

Hvordan lager jeg en ny wikiside?

Hvordan bygge en struktur i wikien?

Hvilke gode eksempler på wikier har vi?