Det er mange typer søkeoppgaver som kan stimulere elevene og styrke deres informasjonskompetanse. Nøkkelen er å bruke dette inn i fagene. Her er noen eksempler på ulike typer søkeoppgaver som kan brukes.

1. Den Store Reisen
Dette er et spill som Tor Edvin Dahl, to bibliotekarer ved HiBu og jeg utviklet for Skolenettet i 2001. Dessverre er dette spillet fjernet fra nettsidene, men jeg har lagt ut oppgavene på min blogg.

2. Søkeoppgaver
Jeg gir elevene ulike søkeoppgaver hver uke i ulike fag. Jeg har også arrangert dette som en form for konkurranse innen klassen og innen skolen. Minnepinner er jo fine premier. En del eksempler på slike oppgaver har jeg lagt ut på bloggen min. Legg merke til at det primære med slike oppgaver er ikke bare selve det faglige spørsmålet, men også vegen til svaret og den kildekritiske vurderingen som eleven har gitt.

Ideen til slike søkeoppgaver fikk jeg av Datorn i Utbildningen i Sverige. De har Veckans Søkmastere. I arkivet her ligger det mange nyttige oppgaver helt tilbake fra 2001.