Kildekritiske oppgaver
'
”Stor er den som vet, større den som vet hvordan man skal spørre”.

( Piet Hein, ca. 1970)

Her skal vi se på ulike oppgaver som vi kan bruke for å oppøve elevenes kildekritiske kompetanse.

Oppgave 1: Martin Luther King
Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: http://www.martinlutherking.org/
http://www.thekingcenter.org/
Hvem står bak disse nettsidene?
Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke?

En elev på egen skole skrev dette som svar på denne oppgaven:

”Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi!”

Oppgave 2: Holocoust
Sammenlign disse to sidene og finn ut hvem står bak dem:
http://www.levandehistoria.com/
http://www.levandehistoria.org/

Oppgave 3:
Gi en kildekritisk vurdering av dette nettstedet: http://allaboutexplorers.com/
Hvordan vil du bruke dette nettstedet for dine elever i å lære dem om kildekritikk?
Kanskje kan dette gi deg noen ideer: http://allaboutexplorers.com/webquest/hunt_columbus.html - i å lage oppgaver.

Oppgave 4: Osama Bin Laden
Du har fått i oppdrag å skrive en artikkel om Usama Bin Laden. Ved siden av de tradisjonelle biografiske data, skal du legge hovedvekt på de terrorhandlingene han har vært delaktig i. Sett opp en oversikt over relevante fakta til artikkelen. Videre en oversikt over de internettsidene du har brukt som kilde. Gi tilslutt en kildekritisk vurdering av nettstedene.

Oppgave 5: Hvordan bruke wikipedia i undervisningen om kildekritikk?
http://www.almhult.se/toppmeny/barnutbildning/grundskola/gemet/kunskapsguiden/tanker/kallkritik/wikipedia.4.6c603f99112b8bcbfe6800014018.html
http://www.almhult.se/download/18.6c603f99112b8bcbfe6800014041/Kallkritik6.wmv

Oppgave 6: Bilder av Stalin
Se: http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/2009/03/bilder-av-stalin.html

Oppgave 7: Drivhuseffekten
Se: http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/2009/03/drivhuseffekten.html

Oppgave 8: 11. september 2001
Se: http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/2009/03/11-september-2001.html

Oppgave 9: Vil du skrive under denne e-posthenvendelsen?
Se: http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/2009/04/vil-du-skrive-under-denne-eposthenvendelsen.html

Oppgave 10: Det hvite hus
Sjekk følgende nettadresser som alle gir seg ut for å være Det hvite hus i Washington – den amerikanske presidentens residens – sin hjemmeside.
http://www.whitehouse.gov
http://www.whitehouse.net
http://www.whitehouse.org
http://www.whitehouse.com
http://www.whitehouse.de/
 • Hva slags informasjon finner du på disse sidene?
 • Er det noe ved informasjonen som sier deg om dette er den offisielle siden/ikke er den offisielle siden til det hvite hus?
 • Hvilken av disse sidene er den offisielle hjemmesiden til det hvite hus? Begrunn svaret.
 • Hvem står bak sidene?
 • Hvorfor har de lagt ut disse sidene? Hva er det de ønsker å oppnå?

Nytter det?
Ja, i følge Anders Ekløf. Her viser han til forskning som viser at elever som hadde en grunnleggende forståelse av hvordan Internett er bygd opp, reflekterte mer over troverdighet på Internett. Elever forstår bedre verdien av å bruke ulike kilder når de har gjort kildekritiske øvinger. Øvinger i kildekritikk bør derfor være en naturlig del av den daglige undervisningen. Disse øvingene bør elevene dessuten begynne med så tidlig som mulig. Når skolen stiller krav til elevene til å tenke kritisk, mener Ekløf at elevene etter hvert vil begynne å anvende kildekritikk på en naturlig måte i sitt skolearbeide.

Veien å gå
Hvordan bør vi så gå fram for å oppøve elevenes kildekritiske ferdigheter?
Her følger noen forslag:
 • En gjennomtenkt undervisning gir økt kompetanse.
 • Kildekritikk er ikke noe som bare bør knyttes til historiefaget. Det bør gå igjen som en rød tråd i alle fag.
 • Kildekritiske øvinger bør knyttes til det emnet som elevene jobber med.
 • Vi bør alltid stille krav til kildekritiske resonnement
 • Kildekritiske spørsmål bør taes opp underveis i elevenes arbeide
 • Kildekritiske spørsmål bør taes opp i etterarbeid og vurdering og i de tilbakemeldinger vi gir elevene

Nettsider om kildekritikk
Inn i jungelen (SMART)
Sjekkliste (Ung.no)
"HHHHN"
VIKO (TONE)
Sjekkliste (Leif Harboe)
Kriterier for kildekritikk (HiB)