Hva er RSS?

Noen fakta om informasjonsflommen:
  • I år produserer vi 70 exabytes med informasjon
    • Det tilsvarer 70 milliarder gigabytes
    • Det tilsvarer mer enn den totale samlingen av bøker i Library of Congress
  • Det tilsvarer 518 000 biblioteker
  • Det produseres informasjon som tilsvarer en bokstabel som er 18 m høy pr. sekund
  • Det tilsvarer 12 000 gigabytes pr. person pr. år
  • 99.9 % av dette er digitalt
Se mer om dette på: http://www.youtube.com/watch?v=J4yApagnr0s&feature=channel


Å besøke en hjemmeside er som dating; et nyhetsbrev er som å komme sammen, men å abonnere på en RSS-feed er som å bli gift med en nyhetskilde – det er en måte å forplikte seg på.” Jason Calacanis (Wired.com 15/10-04)

rss_400.jpgDu synes sikkert det er vanskelig å følge med på all den nye informasjonen som ligger tilgjengelig på nettet. Dere har alle etablert egne refleksjonsblogger i studiet. Mange av disse ønsker du kanskje å holde deg oppdatert på. I tillegg følger du kanskje med på nyheter på nett, kanskje er du så fotballgal at du bare må følge med på hvordan det går med Leeds om dagen. Synes du at det å oppsøke alle disse nettsidene sporadisk er en lite effektiv måte å jobbe på? Da bør du lære deg mer om hva RSS er for noe.
RSS står for Rich Site Summery eller Really Simple Syndication. [[#_ftn1|[1]]] På norsk også kalt “levende bokmerke”. Den første RSS-strømmen ble produsert av Netscape i 1999 og videreutviklet av Dave Winer i 2001. RSS er et filformat som gjør det mulig å videreformidle utdrag fra en nettside som jevnlig oppdateres. Denne teknologien gjør det mulig å la informasjonen komme til deg i stedet for at du må oppsøke informasjonen.
Med andre ord: ”La informasjonen komme til meg, hindre den ikke, for den tilhører oss” – for å skrive om et bibelord. Ved hjelp av denne teknologien kan du overvåke store informasjonsmengder på kort tid, noe som er nyttig i en ellers travel hverdag som flommer over av informasjon.
For å dra nytte av disse RSS-strømmene av informasjon trenger du en RSS-leser. Det finnes mange av disse etter hvert. De viktigste er:

rss_100_op.jpgNettsider som tilbyr en RSS-strøm vil ofte ha dette ikonet på sine nettsider. Dessuten vil det dukke opp i adressefeltet hvis du bruker nettlesere som Firefox eller Internet Explorer versjon 7.


I skolesammenheng er det fristende å døpe RSS om til Rimelig Smart Skoleredskap. Jeg mener at det å gi elevene en grundig forståelse av hva RSS er for noe og hvordan vi kan bruke denne teknologien, vil være en nøkkelfaktor i å gi dem søkeferdigheter.

Å bruke RSS i skolehverdagen åpner for nye muligheter.[1] Dette er budskapet til Karin Høgh, journalist og mediekonsulent. Hun kommer med mange nyttige tips om hvordan vi i skolehverdagen kan ta i bruk RSS. Fordelene er mange:

·
Du styrer selv hvilke og hvor mange RSS-strømmer du vil abonnere på
· Du sparer tid ved å la informasjonen komme til deg i stedet for at du bruker tid på å surfe rundt på nettet
· RSS-strømmene er fri for spam og pop-opp vinduer
· Det går raskt å lese RSS-strømmene, selv med dårlig båndbredde

Det interessante for oss er alle de eksemplene i hennes artikkel hun henter fra Australia om hvordan skoler der bruker RSS-strømmer i skolehverdagen. Der er det slutt med lapper og glemte bøker. Elever og foreldre kan ved hjelp av et informasjonsnav holde seg oppdatert på hva elevene gjør på skolen. Elever og lærere publiserer sitt materiale i ulike blogger og de foresatte kan holde seg oppdatert via RSS-strømmene. Samarbeidet hjem-skole får en annen dimensjon på denne måten. RSS-teknologien har utviklet seg sterkt de siste årene. Fra å være en teknologi som ga oss informasjonsstrømmer fra nyhetsmedier på nettet, er det nå utbredt innen stadig flere områder som pressemeldinger, værmelding, dokumenter, kalender, søkeresultater, databaser og statistikk. Tilbudet blir mer og mer multimedialt, noe vi etter hvert skal se nærmere på.

Så kan en spørre seg om RSS skaper en ny digital informasjonskløft? Det hevder i hvert fall Fons Tunistra som blogger for PoynterOnline. Det er få som har tatt i bruk nyhetsstrømmer i søk etter informasjon hevder han.

Lær mer om RSS:
RSS in Plain English fra YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU


Eller på norsk:
http://dotsub.com/view/69aa48a4-a95f-4bc8-a511-bb0a1ee95e12;jsessionid=v0m6n2r24jaq

Fra NRK sitt program Duppeditter:
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/153251[[#_ftnref1|[1]]] http://design.emu.dk/artikler/0750-rimeligsmart.html


[[#_ftnref1|[1]]] http://no.wikipedia.org/wiki/RSS