Fylkeskommunene

Fylkestinget i Nord-Trøndelag er et folkevalgt organ med 35 politikere. De har ansvar for videregående skole, kultur, samferdsel

Norge er i 2007 delt inn i 431 kommuner og 19 fylkeskommuner. Kommunene er svært ulike både når det gjelder geografi, areal og folketall.