Fylkeskommunen er en stor arbeidsgiver som omfatter alle lærere i videregående skole. Fylkeskomunen blir administrert fra Drammen