Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke. Her ligger det sydligste samiske reinbeitedistrikt på norsk side, Svahken Sijte.
Det er ca. 1500 innbyggere i Engerdal kommune. Femunden er landets tredje største innsjø.